1.4 Gehanteerde termen

In de tekst komt steeds de term behandelaar voor. Met deze term worden de personen bedoeld die zich op een notariskantoor met de familievermogensrechtelijke praktijk bezighouden. Dat kunnen notariële medewerkers of kandidaat-notarissen zijn, maar natuurlijk ook de notaris zelf. Onder huwelijk wordt ook het geregistreerd partnerschap begrepen, tenzij anders aangegeven. Wetsartikelen zonder nadere aanduiding zijn bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Voor afkortingen wordt verwezen naar de in het handboek opgenomen lijst met afkortingen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.