1.2 De papieren en digitale versie van het handboek

Het handboek is een werk dat wordt gepubliceerd zowel in een papieren versie als in gedigitaliseerde vorm (Notariaat Online). Het papieren handboek en het digitale handboek stemmen op tekstniveau overeen op het moment dat de papieren versie ter perse gaat. De digitale versie kent echter ook allerlei extra functies zoals een zoekfunctie en hyperlinks; bovendien kan de online versie regelmatiger worden aangevuld wanneer de rechtsontwikkeling daartoe noopt. In het handboek staan ook meer dan 200 modellen. De bestanden bestaan uit modellen van brieven, tekstvoorstellen, formulieren en akten.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.