1.1 Algemene inleiding

Het familievermogensrecht is een divers rechtsgebied: het personen- en familierecht, het erfrecht, de testamentenpraktijk en de echtscheidingspraktijk vallen eronder. Dit alles niet zelden met een fiscale saus overgoten. Vele verschillende onderwerpen kunnen in één zaak spelen en oefenen ontegenzeggelijk invloed op elkaar uit. Sommige onderdelen verlopen volgens vaste procedureregels, andere kennen niet of nauwelijks een wettelijke basis.

Dat maakt dat het vrij lastig het proces van iedere familievermogensrechtelijke zaak sluitend te beschrijven. Toch is daartoe met dit handboek een poging ondernomen. Wie de notaris inschakelt voor een familievermogensrechtelijke aangelegenheid, zal erop moeten kunnen vertrouwen dat de notaris de ins en outs van het hele traject, de (procedure)voorschriften, gebruiken en termijnen beheerst.

Ziehier het belang om tot enige standaardisering in de praktijk te geraken. Ziehier het belang van dit handboek. Het doel is uiteindelijk het formuleren van de ‘Best Practice’ van het familievermogensrecht.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.