5.1 Algemeen

Huwelijkse voorwaarden kunnen worden gemaakt vóór het huwelijk of tijdens het huwelijk, aldus art. 1:114. Tijdens het huwelijk te maken of te wijzigen huwelijkse voorwaarden worden hierna in hoofdstuk 6 behandeld.

Aanstaande huwelijkspartners kunnen personen zijn die elkaar al lang kennen of nog maar kort. Zij woonden wellicht al samen en hadden al dan niet een samenlevingsovereenkomst. Misschien hebben zij een eerder huwelijk achter de rug, mogelijkerwijze zelfs wel met elkaar. Het is uitgesloten dat er voor al die gevallen een en dezelfde oplossing bestaat, waar het gaat om de inhoud van huwelijkse voorwaarden.

De behandelaar zal vele vragen moeten stellen om de feiten die van belang zijn op tafel te krijgen. Aan de hand van die feiten kunnen de mogelijkheden besproken worden met betrekking tot de te sluiten huwelijkse voorwaarden.

Wat in dit hoofdstuk geldt voor het maken van huwelijkse voorwaarden, geldt evenzeer voor het maken van partnerschapsvoorwaarden.

5.1.1 Het eerste contact

Het eerste contact is buitengewoon belangrijk. Van het eerste contact zal het vaak afhangen of partijen verder met het kantoor in zee willen gaan. Duidelijke instructies en trainingen voor de ondersteunende diensten van het kantoor zijn belangrijke aandachtspunten.

Voor de cliënten kan het een eerste kennismaking met het notariaat zijn. Er kunnen ook al eerdere contacten met het notariskantoor en de behandelaar geweest zijn. Dan spreekt het voor zich dat de behandelaar de bekende gegevens van de cliënten bij het eerste gesprek al in het dossier heeft,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.