9.4 Giften en legitieme portie

9.4.1 Inleiding

Niet zelden is besparing van erfbelasting de achterliggende gedachte bij het doen van giften. Dat neemt echter niet weg dat de giften soms boven tafel moeten komen wanneer de schenker is overleden. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng van giften (onderdeel 9.5) en aan de legitimaire massa, waar giften deel van uitmaken. Dit onderdeel gaat over de relatie tussen de giften en legitieme portie.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:
– Algemene opmerkingen over de legitieme en giften (onderdeel 9.4.2)
– Het verzamelen van gegevens van giften die relevant zijn voor de legitieme (onderdeel 9.4.3)
– De vraag welke giften precies in aanmerking moeten worden genomen (onderdeel 9.4.4)
– Waardering van de giften (onderdeel 9.4.5)
– Inkorting op giften (onderdeel 9.4.6)
– De relatie tussen de legitieme en inbreng van giften (onderdeel 9.4.7).

9.4.2 Giften en legitieme: algemeen

Het belang van giften behoeft nauwelijks toelichting: ze zijn het voorportaal van het erfrecht. In relatie tot de legitieme vertolken zij meerdere functies: giften spelen niet alleen bij het bepalen van de omvang van de legitimaire massa (bijtelling) een rol. Ook bij de vaststelling van de uiteindelijke aanspraak van een bepaalde legitimaris (toerekening) en bij de vraag ten laste van wie zijn tekort komt (inkorting) zijn giften van belang. Bij de bijtelling, toerekening en inkorting gaat het telkens om nagenoeg dezelfde regels. Art. 4:66 staat ervoor borg dat in alle drie gevallen hetzelfde waarderingsvoorschrift geldt.

De wettelijke regeling beantwoordt twee vragen: welke giften maken deel uit van de legitimaire massa en hoe dienen deze giften te worden gewaardeerd?

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.