11.4 De afzonderlijke inkomensbestanddelen

In de voorgaande onderdelen is aan de orde geweest hoe de toerekening van inkomensbestanddelen voor de heffing van inkomstenbelasting moet geschieden in geval van fiscale partners of ouders met minderjarige kinderen. In de volgende onderdelen zal worden behandeld welke fiscale gevolgen zijn verbonden aan het familievermogensrecht voor de verschillende inkomensbestanddelen die worden belast met inkomstenbelasting.
Behandeld worden:
– winst uit onderneming
– resultaat uit overige werkzaamheden
– inkomsten uit de eigen woning
– winst uit aanmerkelijk belang
– inkomen uit sparen en beleggen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.