11.11 Successiewet en familievermogensrecht

De Successiewet heeft natuurlijk een prominente plek binnen het familievermogensrecht. Immers, veelal zal het vermogen dat wordt verkregen binnen de familie zijn gebaseerd op een schenking of een erfrechtelijke verkrijging. De Successiewet kan derhalve niet onbesproken blijven.

Anderzijds dient te worden opgemerkt dat het niet de plek is om de Successiewet uitvoerig te behandelen. Daartoe dienen de verschillende naslagwerken die zich uitsluitend richten op de Successiewet. Er is gekozen voor een selectie van onderwerpen uit de Successiewet waarvan de auteurs meenden dat deze onderwerpen niet onbesproken konden blijven.

Aandacht wordt besteed aan de partnerregeling, de positie van kinderen, de behandeling van de wettelijke verdeling en vergelijkbare verdelingen van nalatenschappen met de bijbehorende regels omtrent de renteafspraken, de ficties van art. 10 en 13, de huwelijkse voorwaarden, voorwaardelijke verkrijgingen en de bedrijfsopvolgingsregeling. In onderdeel 11.12 en verder wordt ingegaan op de praktische toepassing van deze bepalingen in het kader van de vermogensoverheveling binnen de familie, estate planning genoemd.

11.11.1 De partnerregeling in de Successiewet

Met ingang van 1 januari 2010 is in de Successiewet het begrip ‘partner’ opgenomen, zie art. 1a SW. Als een verkrijger kwalificeert als partner, heeft hij/zij recht op een verhoogde vrijstelling erfbelasting en een heffing naar het gunstige tarief van tariefgroep I.

Met de introductie van het partnerbegrip maakt de wetgever een einde aan de verbrokkelde regeling in de wet omtrent tarief en vrijstellingen voor samenwoners. De wetgever meende dat de wijze waarop partners in de heffing van erf- en schenkbelasting werden betrokken,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.