7.7 Verdeling en verrekening

7.7.1 Inleiding en opzet

Bij echtscheiding zullen partijen normaliter overgaan tot verdeling van de tussen hen bestaande gemeenschap. In dit onderdeel wordt besproken hoe de behandelaar deze verdeling kan realiseren en hoe hij de problemen waarmee hij daarbij kan worden geconfronteerd kan oplossen. De afwikkeling van de verdeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de gemeenschap. Daarom wordt hierna eerst de verdeling van de wettelijke gemeenschap van goederen behandeld, daarna de verdeling van de echtelijke woning, de verdeling van de beperkte gemeenschappen, en ten slotte de verrekenbedingen en de koude uitsluiting.

7.7.2 De opdracht

7.7.2.1 De opdracht komt binnen

De opdracht voor verdeling kan op verschillende manieren tot stand komen:

– De behandelaar begeleidt de echtscheiding in al haar facetten en heeft in dat kader ook de opdracht de verdeling van de gemeenschap te verzorgen.
– Partijen maken geen gebruik van echtscheidingsbegeleiding door de behandelaar, maar geven hem wel opdracht de verdeling van de gemeenschap in alle opzichten te verzorgen.
– Partijen hebben al een echtscheidingsconvenant gemaakt of op een andere wijze afspraken gemaakt over de gevolgen van de scheiding en geven de behandelaar opdracht de levering ten aanzien van de toedeling van de echtelijke woning aan een van beiden te verzorgen (wat in de praktijk vaak tenaamstelling van de woning wordt genoemd).
– Bij de opdracht voor een hypotheekverlening blijkt dat partijen na hun scheiding de woning (nog) niet hebben verdeeld. De behandelaar zal de opdrachtgever vragen om ook de verdeling van de woning,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.