7.3 De eerste bespreking

7.3.1 Inventarisatie en wens partijen

De behandelaar speelt een centrale rol in de wensen van partijen en het inventariseren van de aanwezige vermogensrechten.

Een behandelaar moet onderscheid maken in de wijze van behandelen van cliënten die via de advocatuur en rechter gescheiden zijn en cliënten die in een beginnend stadium van hun echtscheiding zitten.

Partijen die reeds gescheiden zijn via de rechter
Cliënten die via de advocatuur en rechter gescheiden zijn hebben (meestal) de vermogensrechtelijke gevolgen in een convenant vastgelegd. Er heeft al een inventarisatie plaatsgevonden van de vermogensrechten en ook is er een vaststelling geweest aan wie welke vermogensrechten worden toegedeeld en tegen welke financiële waarde. Ook afspraken met betrekking tot de omgang met de kinderen, alimentatie en pensioenrechten zijn vastgelegd.

Partijen zijn gebonden aan de door de rechter opgelegde beschikking.
Alles is dan al via de advocatuur en rechter getoetst op juridische juistheid. De rol van de notaris is het uitvoeren van de vermogensrechtelijke afspraken. Daardoor heeft een behandelaar minder gegevens nodig om tot uitvoering van de reeds gemaakte en bekrachtigde afspraken te komen. De behandelaar kan, na controle van de gegevens, direct de werkzaamheden ter hand nemen en met het opstellen van een verdelingsakte beginnen.

Partijen die gaan scheiden via de notaris
Als de behandelaar de gehele scheiding van cliënten begeleidt, dan zal er een uitgebreide inventarisatie en controle moeten plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen uitmonden in het vastleggen van gegevens in een convenant.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.