7.2 De opdracht

7.2.1 Inleiding

Er moet onderscheid worden gemaakt in de rol die een notaris speelt in:
1. de uitvoering van een echtscheidingsbeschikking van een rechter; en
2. de rol die een notaris als scheidingsbegeleider op zich neemt.

In de eerste rol speelt de behandelaar een meer ondergeschikte rol. Het gaat daarbij om de vermogensrechtelijke afwikkeling van een door een advocaat opgesteld echtscheidingsconvenant. Dit convenant maakt vervolgens deel uit van de beschikking van de rechter.

De tweede rol geeft een behandelaar een geheel andere positie. Het gaat hierbij om een volledige behandeling van de echtscheiding, al dan niet met mediation. De behandelaar krijgt hierdoor in het dossier een grotere verantwoordelijkheid.

Elk type dossier brengt geheel eigen werkzaamheden met zich. In dit hoofdstuk wordt elke rol afzonderlijk toegelicht en daarnaast ook aangegeven welke werkzaamheden bij een volledige echtscheidingsbehandeling aan de orde komen.

7.2.2 De opdracht komt binnen

7.2.2.1 Het eerste contact bij scheidingsbegeleiding

Het eerste contact met een cliënt die wil gaan scheiden via een notariskantoor kan op verschillende wijzen tot stand komen.

Men denke aan:
– via de post, het gaat dan meestal om een beschikking van de rechtbank die de notaris moet uitvoeren;
– via de telefoon waarbij een cliënt informatie inwint over de echtscheiding via een notaris of waarbij direct een afspraak wordt gevraagd;
– via een intermediair (accountant, makelaar, hypotheekadviseur enzovoorts) die de notaris vraagt om contact met partijen op te nemen om een afspraak te maken;
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.