7.14 Passeren van de akte(n)


7.14.1 Algemeen

Voor het gereed maken van een akte voor ondertekening gelden een aantal formele eisen. Welke eisen dat zijn hangt af van het soort akte dat ondertekend gaat worden. Bij een convenant gaat het om het maken van afspraken over de rechtsgevolgen die uit de echtscheiding voortvloeien. Bij een verdelingsakte gaat het om uitvoering van afspraken uit een convenant.

De overeenkomst van verdeling (convenant) is de titel voor de uitvoering van de verdeling, de levering die art. 3:186 BW verlangt op de wijze zoals is voorgeschreven voor overdracht van de tot de (beperkte) gemeenschap behorende goederen.

Een convenant bevat alle afspraken die partijen willen vastleggen. Meestal bevat het de volgende onderdelen:
1. de comparitie;
2. de inleiding: huwelijkshistorie, duurzame ontwrichting, kinderen, enzovoorts;
3. de alimentatieafspraak ten aanzien van de partner;
4. de alimentatieafspraak ten aanzien van de kinderen;
5. het ouderschapsplan indien er minderjarige kinderen tijdens het huwelijk van de partners zijn geboren;
6. de beschrijving van het gemeenschappelijk en privé-vermogen;
7. de wijze van verdeling en de financiële gevolgen van de verdeling;
8. de uitvoering van de Wet verevening pensioenrechten; en
9. de slotbepalingen.
Elk onderdeel is in hoofdstuk 6 van dit boek uitgewerkt (MODEL 7.14.1A, MODEL 7.14.1B).

Een verdelingsakte wordt getekend als partijen formeel gescheiden zijn.
De verdelingsakte bevat de volgende onderdelen (MODEL 7.14.1C):
1. de comparitie;
2. de inleiding: huwelijkshistorie, datum echtscheiding, datum convenant,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.