7.13 Beëindiging geregistreerd partnerschap

7.13.1 Algemeen, de verklaring tot beëindiging geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partners zonder minderjarige kinderen kunnen zonder tussenkomst van de rechter scheiden. Dat kan door een overeenkomst te sluiten die door beide partners is ondertekend om het geregistreerd partnerschap te beëindigen waarin ten minste de verklaring is opgenomen dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en dat zij het willen beëindigen. De verklaring moet door de partners en een of meer advocaten of notarissen worden ondertekend. De verklaring van de notaris of advocaat moet vermelden op welke dag de partners een overeenkomst omtrent de beëindiging van het geregistreerd partnerschap hebben gesloten (art. 1:80c sub c).

Art. 1:80c sub c verwijst naar een overeenkomst (convenant) die tussen partijen gesloten is, art. 1:80d lid 1 verwijst naar de inhoud van deze overeenkomst.
Is in de overeenkomst niet opgenomen dat partijen verklaren dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht, dan kan de verklaring tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap niet naar de ‘duurzame ontwrichting’ in de overeenkomst verwijzen. Daarmee is de verklaring nietig, art. 1:80d lid 1.

Het moment dat de verklaring getekend kan worden is na het sluiten van de overeenkomst. Er hoeft niet per se een geregistreerd partnerschap te bestaan op het moment van ondertekening van de overeenkomst, art. 1:80c sub c (Zie hiervoor de officiële mededeling van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en nationaliteiten, Staatscourant 8 mei 2003, nr. 88, p. 17).

Partijen die voornemens zijn te scheiden,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.