7.1 Inleiding


7.1.1 Algemeen

Echtscheiding is een complex terrein. Het einde van de huwelijksband heeft in zeer veel opzichten grote en verstrekkende gevolgen voor aanstaande ex-echtgenoten en hun gezin. Een aspect van de echtscheiding is de juridische component die aanleiding kan geven tot een veelvoud aan handelingen op het gebied van het familievermogensrecht. Deze handelingen en de rol van de behandelaar worden in dit hoofdstuk besproken.

De behandelaar is niet de enige die zich op dit gebied begeeft. Ook de beide andere traditionele juridische beroepsgroepen, de rechterlijke macht en de advocatuur, hebben daarop een (wettelijke) rol. Dit geldt ook voor de Raad voor de Kinderbescherming in het geval er kinderen zijn betrokken bij de scheiding en bemiddeling of onderzoek door de Raad gewenst is. Daarnaast zijn er mediators, bemiddelaars en adviseurs van zeer onderscheiden aard op het gebied van de echtscheiding actief. Ook zij komen in aanraking met de juridische problemen bij een scheiding en kunnen behoefte hebben aan professionele begeleiding op dit punt.

7.1.2 Taakafbakening

De taken van de bij scheiding betrokken juridische beroepsgroepen zijn niet altijd helder te onderscheiden.

De taakafbakening vloeit in beginsel voort uit de monopolies die aan iedere beroepsgroep zijn voorbehouden. De advocaat doet de procesvertegenwoordiging. De rechter spreekt de scheiding uit en treft bij geschil voorlopige voorzieningen en nevenvoorzieningen. De notaris maakt de akte van verdeling, verzorgt de leveringsformaliteiten als deze bij notariële akte moeten plaatsvinden en probeert partijen te verenigen als de rechter hem daarom vraagt.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.