3.6 Modellen en formulieren

3.6.1 Algemene opmerkingen

Hieronder treft men een lijst aan van formulieren met betrekking tot de diverse beschermingsmaatregelen. Om de cliënt enige verdere uitleg te kunnen bieden, is te wijzen op de brochure ‘Curatele, bewind en mentorschap’, uitgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze brochure is verkrijgbaar via rijksoverheid.nl (voorheen Postbus 51). In de brochure staat beschreven wat de verschillende beschermingsmaatregelen inhouden, wie de maatregelen kan aanvragen en waar dat dient te worden gedaan.

De aanvraagformulieren moeten worden ingediend bij de kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende.

Op www.rechtspraak.nl wordt voorts nog op de volgende zaken gewezen: ‘De verzoeker is voor de behandeling van het verzoek griffierecht verschuldigd. Informatie daarover vindt u op deze site [www.rechtspraak.nl] onder ‘naar de rechter’, bij ‘kosten van een procedure’. Daar vindt u ook informatie over eventuele vermindering van griffierecht. In de toelichting op de formulieren staat ook wiens inkomen daarvoor bepalend is.’

3.6.2 Opsomming modellen

MODEL 3.6.2A Aanvraag bewind/mentorschap

MODEL 3.6.2B Aanvraag curatele

MODEL 3.6.2C Aanvraag omzetting bewind/mentorschap in curatele

MODEL 3.6.2D Aanvraag omzetting curatele in bewind/mentorschap

MODEL 3.6.2E Bereidverklaring bewindvoerder

MODEL 3.6.2F Bereidverklaring rechtspersoon als bewindvoerder/mentor/curator

MODEL 3.6.2G Bereidverklaring curator

MODEL 3.6.2H Bereidverklaring mentor

MODEL 3.6.2I Akkoordverklaring belanghebbenden

MODEL 3.6.2J Formulier Machtigingsverzoek

MODEL 3.6.2K Formulier Rekening & Verantwoording

MODEL 3.6.2L Boedelbeschrijving

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.