15.7 Schenkingen

15.7.1 Schenking

Net als het erfrecht worden de schenkingen zelfstandig gereguleerd door de regio’s met eigen civiele wetgeving. Daar waar een regio geen eigen regelgeving heeft vastgelegd, is het Código Civil van toepassing.

Een schenking moet in notariële akte vastgelegd worden. Op het moment van het tekenen van de akte wordt het goed geleverd in het geval van een onroerend goed. In het geval er geld geschonken wordt, moet het bedrag in de dertig dagen voorafgaande aan het tekenen van de akte op de rekening van de ontvanger zijn overgemaakt.

Een papieren schenking, waarbij het leveren van het geschonken goed uitgesteld wordt, is in Spanje dus niet mogelijk.

Een schenking gedaan door ouders die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt fiscaal behandeld als twee schenkingen, ongeacht door welke ouder de schenking gedaan is. Dit in tegenstelling tot art. 38 RISD, dat door de Spaanse Hoge Raad (Tribunal Supremo) ongedaan is gemaakt, en waarin gesteld wordt dat het in dat geval om één enkele schenking zou gaan (CISS 2010 p. 159 ev).

Een schenking is onherroepelijk.

15.7.2 Schenking en nalatenschap

Alle schenkingen die bij leven door een overledene aan een erfgenaam gedaan zijn, moeten als een voorschot op de nalatenschap beschouwd worden (art. 1035-1050 CC). De waarde van de schenking moet bij de goederen die bij overlijden aanwezig zijn opgeteld worden (colación) en vervolgens bij de betreffende erfgenaam in mindering op zijn erfdeel gebracht worden, als zijnde een al uitbetaald gedeelte van de nalatenschap.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.