15.5 Fiscaliteit

15.5.1 Ontbinding (huwelijkse) goederengemeenschap

Algehele gemeenschap van goederen
In het geval echtgenoten die in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd de gemeenschappelijke eigendom opheffen, is de overdracht vrijgesteld van documentenbelasting (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados; A.J.D.), indien aangetoond kan worden dat de ‘verkopende partij’ goederen met een vergelijkbare waarde heeft verkregen.

Overige gemeenschappelijke eigendom
In het geval de partijen geen echtgenoten waren die in gemeenschap van goederen gehuwd waren, is de overdracht wel belast met een bedrag van (in de meeste Comunidades Autónomas) 1,5% documentenbelasting (A.J.D.) over de volledige waarde van de in Spanje gelegen goederen. De betalingsverplichting ligt bij de verkrijger van de goederen.
In het geval er meer onroerende goederen zijn en deze aan dezelfde echtgenoot toebedeeld worden, dan is er sprake van een overbedeling. Deze is belast met overdrachtsbelasting (meestal 10%) wegens een fictiebepaling die de overbedeling gelijkstelt aan een verkoop.
In het geval de partijen geen echtgenoten waren die in gemeenschap van goederen gehuwd waren, is er over de overdracht ook vermogenswinstbelasting verschuldigd (zie ook onderdeel 15.5.2.28) en gemeentelijke belasting (plusvalía municipal, zie onderdeel 15.5.2.29).
Indien echtgenoten na het voltrekken van het huwelijk hun huwelijksregime wijzigen, waardoor één van de echtgenoten zich ‘verrijkt’, dan heeft er volgens de Spaanse fiscus een vermogensverschuiving plaatsgevonden die belast is met schenkingsbelasting (zie ook onderdeel 15.7.4).

15.5.2 Nalatenschap

15.5.2.1 Inleiding: uitspraak Europese Hof 3 september 2014

In Spanje is er veel veranderd op het gebied van de aangifte van erfbelasting voor nalatenschappen waarin buitenlanders betrokken zijn sinds de uitspraak van het Europese Hof van 3 september 2014.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.