15.4 Afwikkeling nalatenschap

15.4.1 Inleiding

Het centrale moment van de afwikkeling van de nalatenschap is de verdeling. Door de verdeling worden de erfgenamen eigenaar van de goederen die aan hun toebedeeld worden. Voordat tot de verdeling overgegaan kan worden, heeft de Spaanse of Nederlandse notaris alle noodzakelijke documenten nodig. De bevoegdheden van de Spaanse en Nederlandse notaris in de voorbereiding van de verdeling en het opstellen van de verdelingsakte zijn sterk vergelijkbaar. Beide notarissen worden met dezelfde problemen geconfronteerd, daar waar het gaat om de afwikkeling van een buitenlandse nalatenschap. In dit onderdeel worden de voorbereidende werkzaamheden, het opstellen van de verdelingsakte en de afrondende werkzaamheden uiteengezet.

15.4.2 Voorafgaand aan de verdeling

15.4.2.1 Documenten voor afwikkeling nalatenschap

In dit onderdelen zullen de voor de afwikkeling van de nalatenschap noodzakelijke documenten worden opgenomen. Niet voor elke afwikkeling zullen al deze documenten noodzakelijk zijn en voor sommige afwikkelingen zullen andere documenten gevraagd worden. Niet alle specifieke documenten voor alle specifieke situaties kunnen hier weergegeven worden.

Overlijdenscertificaat
Voor de afwikkeling van de nalatenschap is een origineel internationaal overlijdenscertificaat nodig of een Nederlandstalig overlijdenscertificaat met beëdigde vertaling en apostille. Als de overledene in Spanje is overleden is een Spaanstalig exemplaar natuurlijk voldoende.

Certificaat Spaans Centraal Testamenten Register
Evenals Nederland kent Spanje een Centraal Testamenten Register (Registro General de Actos de Última Voluntad). Dit register is gevestigd in Madrid en heeft bijkantoren in de Comunidades Autónomas. Het certificaat kan rechtstreeks bij het testamentenregister opgevraagd worden middels overhandiging van een internationaal overlijdenscertificaat.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.