15.2 Internationaal Privaatrecht

De Spaanse IPR-regels zijn opgenomen in het Spaanse Burgerlijk Wetboek (Código Civil) en in de Europese Verordeningen. Zie voor het IPR eveneens hoofdstuk 10 van dit handboek, in het bijzonder onderdeel 10.3, 10.11 en 10.12.

15.2.1 IPR Huwelijksvermogensrecht

15.2.1.1 Inleiding

Bij het afwikkelen van een nalatenschap moet eerst vastgesteld worden welke goederen zich in een nalatenschap bevinden. Daarvoor moet gekeken worden naar het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten, daar waar het gaat om een nalatenschap met een langstlevende echtgenoot. Pas na de verdeling van het gemeenschappelijke huwelijksvermogen kan de omvang van de nalatenschap vastgesteld worden.

Nederland
Nederland kende tot 1-1-2018 één wettelijk huwelijksvermogensregime; dat van algehele gemeenschap van goederen, met de eventuele uitzondering van privégoederen die op basis van een voorafgaande nalatenschap of schenking verkregen zijn. Per die datum geldt de beperkte gemeenschap van goederen

Spanje
Zoals eerder gesteld, bestaan er in Spanje verschillende regio’s met eigen civiel recht. In bijna ieder van deze regio’s is een eigen civielrechtelijk huwelijksvermogensrecht vastgelegd. In de regio’s die geen wetgevende competenties hebben en in de regio’s waar het huwelijksvermogensrecht niet specifiek is geregeld, is de Spaanse ‘overkoepelende wetgeving’, oftewel het ‘Derecho Común’ van toepassing. Dit regime is sterk vergelijkbaar met de Nederlandse beperkte gemeenschap van goederen (régimen de gananciales).

15.2.1.2 Nederlands IPR

Zie over het IPR uitgebreid hoofdstuk 10 van dit handboek, in het bijzonder onderdeel 10.3, 10.11 en 10.12.

15.2.1.3 Spaans IPR

Huwelijken voltrokken tussen 9 november 1990 en 29 januari 2019
In het Spaanse Burgerlijk Wetboek zijn de Spaanse IPR-regels voor de vaststelling van het toepasselijke huwelijksregime in het geval één van de echtgenoten (of allebei) niet de Spaanse nationaliteit heeft vastgelegd.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.