15.1 Inleiding

In dit onderdeel wordt een uiteenzetting gegeven van de problematiek van het afwikkelen van nalatenschappen in Spanje en alle kwesties die daarbij komen kijken, zowel juridisch, fiscaal als praktisch. Het onderdeel is geschreven met inachtneming van de Europese Erfrecht Verordening en de Europese Verordeningen Huwelijksvermogensrecht en Partnerschapsrecht. Het handboek geeft de wetgeving op 1 september 2018 weer. Dat is kort vóór de inwerkingtreding van de genoemde Verordeningen. Een aantal kwesties rondom de invoering daarvan zal daaropvolgend nog in jurisprudentie een andere vorm krijgen. Bepaalde kwesties zullen ook pas later duidelijk worden.

De benadering van de fiscaliteit is geschreven met inachtneming van de uitspraak van het Europese Hof van 3 september 2014, die gezorgd heeft voor de gelijkstelling van residente en niet residente erfgenamen. Zoals in vele landen wijzigt ook in Spanje de fiscaliteit continu. De situatie met betrekking tot de toepasselijke belastingen is ook die van 1 september 2018.

De onderdelen worden daar waar mogelijk aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Verder leggen de auteurs de nadruk op het feit dat de opsomming van regels, wetten en fiscaliteit in dit handboek geen garantie geeft voor het afwikkelen van nalatenschappen in Spanje. Net als dat het voor een Spaanse notaris onmogelijk zou zijn om het Nederlandse erfrecht en de fiscaliteit volledig te kunnen beheersen is dat omgekeerd ook het geval. Met de ‘Nederlandse bril’ naar een Spaanse afwikkeling kijken kan risico’s met zich brengen. Zo kan bijvoorbeeld het tijdens het huwelijk opheffen van de huwelijkse voorwaarden, waardoor er een vermogensverschuiving plaatsvindt,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.