6.9 Incidenten bij de verdeling; inbreng

6.9.1 Algemeen

6.9.1.1 Inleiding

Hoofdstuk 2, waarin de standaardafwikkeling wordt beschreven, bevat reeds een uitvoerige beschrijving van de meeste facetten van de rechtsfiguur verdeling. De volgende onderwerpen komen aldaar aan bod:
– Het verzorgen van de verdeling (onderdeel 2.5.1)
– De comparitie (onderdeel 2.5.2)
– De gegevens over de vererving (onderdeel 2.5.3)
– De inventarisatie van de nalatenschap per moment overlijden (onderdeel 2.5.4)
– De rekening en verantwoording (onderdeel 2.5.5)
– De boedelbeschrijving (onderdeel 2.5.6)
– De waardering (onderdeel 2.5.7)
– De verdelingsafspraken (onderdeel 2.5.8)
– De uitvoering van de verdeling (onderdeel 2.5.9)
– Slotbepalingen akte van verdeling (onderdeel 2.5.10)

Dit hoofdstuk houdt enkele incidenten onder de loep die zich bij een verdeling kunnen voordoen. Het hoofdstuk heeft niet de pretentie een volledig juridisch betoog te bevatten over alle haken en ogen die aan een verdeling kunnen kleven. Hieronder volgt slechts een korte beschrijving van een aantal belangrijke incidenten, voorzien van mogelijke oplossingen. Ze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

– Is verdeling mogelijk? (onderdeel 6.9.2)
– Onwilligheid tot medewerking (onderdeel 6.9.3)
– Onenigheid over de verdeling (onderdeel 6.9.4)
– Goederen zijn verzwegen, zoekgemaakt of verborgen (onderdeel 6.9.5)
– Goed of erfgenaam wordt overgeslagen (onderdeel 6.9.6)
– Erfgenamen zijn onvindbaar, vermist etc. (onderdeel 6.9.7)
– Een of meer erfgenamen zijn handelingsonbekwaam (onderdeel 6.9.8)
– Schade door uitwinning of stoornis (onderdeel 6.9.9)
– Verdeling is nietig of vernietigbaar (onderdeel 6.9.10)
– Toerekening van schulden (onderdeel 6.9.11)
– Inbreng van giften (onderdeel 6.9.12)

Zie voor de verdeling door een afwikkelingsbewindvoerder (en de quasi-wettelijke verdeling) onderdeel 5.4.4.4.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.