6.18 Makingen onder tijdsbepaling en voorwaardelijke making


6.18.1 Inleiding

Voorwaardelijke makingen komen veel meer voor dan op het eerste gezicht lijkt en de notaris maakt meer voorwaardelijke makingen dan hij wellicht denkt. Makingen onder tijdsbepaling en voorwaardelijke makingen komt de behandelaar in de volgende situaties tegen:
– in een making is een tijdsbepaling of voorwaarde opgenomen, waaraan ten tijde van het overlijden van de testateur al dan niet moet zijn voldaan;
– in een making is een tijdsbepaling of voorwaarde opgenomen, waaraan ten tijde van het overlijden van de testateur nog niet hoeft te zijn voldaan.
Het zijn de makingen die na overlijden een tijdelijke of onzekere toestand in het leven roepen (de tweede categorie derhalve), die van de behandelaar extra aandacht vragen.

Elke uiterste wilsbeschikking is per definitie voorwaardelijk: een testateur kan zijn uiterste wilsbeschikking(en) immers steeds herroepen. Voorts komen in uiterste willen doorgaans beschikkingen voor die afhankelijk zijn van bepaalde in de uiterste wil omschreven feiten of omstandigheden. Dat is niet zo vreemd aangezien het maken van een uiterste wil en het effectief worden daarvan nu eenmaal niet in tijd samenvallen en in de tussentijd van alles kan gebeuren, waarmee men in een uiterste wil zo veel mogelijk rekening wenst te houden. Zo zullen echtgenoten zowel de situatie willen regelen dat men als eerste komt te overlijden als de situatie dat men als laatste komt te overlijden. Bij die voorwaardelijke makingen zal ten tijde van het overlijden wel duidelijk zijn welke regeling effect sorteert. Als de nalatenschap openvalt wordt bepaalbaar of de voorwaarde(n) in vervulling is (zijn) gegaan.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.