14.2 Materieel Frans erfrecht

Met welke regels van Frans recht moet onder andere rekening worden gehouden indien Frans recht (gedeeltelijk) op de afwikkeling van een nalatenschap van toepassing is? Hieronder wordt allereerst ingegaan op het Franse versterferfrecht. Vervolgens komt de legitieme portie aan de orde, wordt ingegaan op de Franse regels van inbreng, inkorting en de afstand op voorhand, de Franse regels van vruchtgebruik, de executeur naar Frans recht en het bewind ingesteld door de erflater. Ten slotte komen de Franse regels die gelden ten aanzien van een onverdeeldheid en verdeling ter sprake.

14.2.1 Het ab-intestaat erfrecht

Indien een persoon komt te overlijden zonder over zijn nalatenschap te hebben beschikt, worden, bij afwezigheid van een echtgenoot, achtereenvolgens de volgende personen tot de nalatenschap geroepen (art. 734 Cc):
1. de kinderen dan wel (bij afwezigheid van kinderen) hun afstammelingen;
2. de vader en de moeder en de broers en zusters dan wel (bij afwezigheid van een broer of zuster) zijn/haar afstammelingen. De ouders ontvangen ieder een kwart, de broers en zusters de rest. Indien de erflater één van zijn ouders achterlaat en ascendenten van zijn vooroverleden ouder en geen afstammelingen, broers, zusters of afstammelingen van broers of zusters achterlaat, erft de nog levende ouder de helft van de nalatenschap en de ascendenten van de voor-overleden ouder de andere helft (art. 738-1 Cc);
3. ascendenten, anders dan de ouders;
4. personen in de zijlijn, anders dan de broers en zusters, en (bij afwezigheid van een van hen) zijn/haar afstammelingen.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.