13.4 Incidenten bij de afwikkeling

13.4.1 Inleiding

Evenals in Nederland kunnen bij de afwikkeling van een nalatenschap in Engeland incidenten optreden die bij de normale recht toe recht aan-afwikkeling doorgaans niet plaatsvinden. Hieronder wordt een aantal voor de praktijk belangrijke incidenten kort toegelicht.

13.4.2 Incidenten betreffende de uiterste wil

13.4.2.1 Probleemgevallen

Incidenten betreffende het testament van een erflater komen in de praktijk niet zelden voor. Problemen kunnen zich onder andere in de volgende gevallen voordoen:

13.4.2.1.1 Testament wordt vermist

Voor het maken van een Engels testament is geen notariële akte vereist en Engeland heeft geen officieel Centraal testamentenregister voor levende testateurs. Mede om die redenen kan het opsporen van erflaters testament na zijn overlijden wel eens tot problemen leiden.

Indien het testament moeilijk te vinden blijkt, maar vermoedelijk wel bestaat, kan een advertentie in het Law Societys Gazette worden geplaatst.

Indien een kopie van het testament, maar niet het origineel, beschikbaar is, kan de kopie – met toestemming van de rechter – tot probate worden toegelaten.

13.4.2.1.2 Herroeping testament

In principe staat het een handelingsbekwame testateur altijd vrij een eerder gemaakt testament te herroepen.

Een testateur die na het maken van het testament handelingsonbekwaam wordt (bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke stoornis), kan het testament niet meer herroepen.

Een testament wordt op een van de volgende wijzen herroepen:
– door opzettelijke vernietiging;

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.