13.3 Bijzondere afwikkelingen

13.3.1 Inleiding

Hierna wordt ingegaan op enkele in Engeland veelvoorkomende bijzondere afwikkelingen. In de praktijk wijkt de inhoud van een Engels testament en de wettelijke versterfregels doorgaans in belangrijke mate af van de Nederlandse equivalenten. Dit heeft vooral te maken met de verschillen tussen het Nederlandse en het Engelse recht, waarbij met name de volgende kenmerken van het Engelse rechtssysteem een rol spelen:
– de testamentaire vrijheid (zie onderdeel 13.1.2.1);
– de Angelsaksische trust (zie onderdeel 13.3.2).

13.3.2 De testamentaire trust

13.3.2.1 Wat is een trust?

De Angelsaksische rechtsfiguur van de trust komt in het Nederlandse rechtssysteem niet voor. Een trust is de verhouding die ontstaat wanneer de eigenaar van vermogen (de settlor) dit vermogen aan een derde (de trustee) in beheer vertrouwt ten voordele van een of meer andere personen (de beneficiaries).

De belangrijkste kenmerken van de trust zijn als volgt:
– De trust is geen rechtspersoon.
– De trustee is juridisch eigenaar van het trustvermogen, maar kan er – voor zover niet anders in de trustakte bepaald – geen economisch voordeel aan ontlenen en verplicht zich de belangen van de beneficiaries onvoorwaardelijk te dienen.
– Het trustvermogen is een afgezonderd vermogen en wordt dan ook niet met het vermogen van de trustee zelf vermengd.
– In beginsel kunnen de settlor en/of de trustee tevens beneficiary zijn en de settlor mag zichzelf tevens als trustee aanduiden.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.