13.2 Standaardafwikkeling

Zoals reeds in onderdeel 13.1.7 opgemerkt, wordt de professionele begeleiding van de afwikkeling van een nalatenschap in Engeland meestal door een solicitor verzorgd. Professionele begeleiding is overigens geen wettelijke vereiste en de personal representatives kunnen desgewenst persoonlijk optreden.

Voor de eventuele professionele begeleiding is van belang dat er – op een klein aantal specifieke uitzonderingen na – een algemeen verbod geldt op het voorbereiden van de aanvraag van een grant of representation (zie onderdeel 13.2.1.9.5) tegen een vergoeding.

In internationale situaties worden buitenlandse notarissen vaak ingeschakeld voor niet-Engelse elementen, bijvoorbeeld de afwikkeling van de nalatenschap buiten Engeland.

13.2.1 Van het eerste contact tot grant of representation

13.2.1.1 Het eerste contact

Voor wat betreft het eerste contact tussen de cliënt en de begeleidende solicitor gelden in brede lijnen de in onderdeel 2.1.1 genoemde overwegingen.

Onder normale omstandigheden zullen de personal representatives de cliënten zijn, aangezien zij de taak hebben de boedel te vereffenen.
Naar aanleiding van het eerste contact kunnen de volgende stukken worden gestuurd:
– een eerste brief ter bevestiging van de afspraak;
personal representatives questionnaire/lijst met vragen (bijv. informatie over het vermogen, de begunstigden etc.).

13.2.1.2 De eerste informatie

De verzameling van de eerste informatie geschiedt in Engeland op een vergelijkbare manier als in Nederland (zie onderdeel 2.1.2). Wel wijkt de in Engeland op te vragen informatie – mede als gevolg van de verschillen tussen het Nederlandse en het Engelse recht – op onderdelen af.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.