3.4 Checklist: De wettelijke verdeling

3.1 Van het eerste contact tot en met het opstellen van een verklaring van erfrecht;

3.1.1 Het eerste contact:
• Voorlichting;
• Eerste inventarisatie van gegevens;
• Toezending stukken:
• een eerste brief;
• een brief aan de intermediair;
• een folder met globale informatie over de afwikkeling van nalatenschappen;
• een algemeen vragenformulier;
• algemene informatie over de dienstverlening van de notaris en dat van het betreffende notariskantoor in het bijzonder, met eventuele algemene voorwaarden, de bij boedelafwikkeling gehanteerde tarieven en een opdrachtformulier.

3.1.2 De eerste informatie:
• Bij cliënt op te vragen informatie:
• de overlijdensakte;
• het paspoort of een ander legitimatiebewijs van de overledene en de vermoedelijke erfgenamen;
• trouwboekje of partnerschapsboekje;
• eventueel gemaakte huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
• eventueel aanwezige afschriften van testamenten of codicillen;
• gegevens over de samenstelling van de nalatenschap.
• Opzoeken kantoordossiers;
• Maken afspraak werkverdeling behandelaar-cliënt; het invullen van het basisvragenformulier;
• Te regelen praktische zaken:
• in kennis stellen overlijden.

3.1.3 Het eerste gesprek;

3.1.4 De recherche;

3.1.4.1 Inleiding:
• Het beeld van de nalatenschap:
• Wie zijn de erfgenamen?
• Wat is de samenstelling en omvang van de nalatenschap?
• Onderzoek:
• aanvraag Centraal testamentenregister te ’s-Gravenhage;
• aanvraag Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de vermoedelijke erfgenamen dan wel via het KNB-intranet;
• eventueel: onderzoek in de registers van de burgerlijke stand (als de Gemeentelijke Basisadministratie onvoldoende of niet betrouwbare informatie verschaft);

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.