3.1 Van het eerste contact tot en met het opstellen van een verklaring van erfrecht

3.1.1 Het eerste contact

Zie onderdeel 2.1.1.

3.1.2 De eerste informatie

Tussen de behandelaar en de cliënt moeten afspraken worden gemaakt over wie wat gaat doen. Normaal mag er van worden uitgegaan dat de langstlevende echtgenoot (eventueel met hulp van één of meer kinderen) zich geroepen zal voelen dergelijke, veelal praktische zaken te regelen. Niet uitgesloten is evenwel dat dit aan de behandelaar wordt overgelaten.

Zie onderdeel 2.1.2.

3.1.3 Het eerste gesprek

Juist vanwege de emotionele kant van dit gesprek is het raadzaam geen belangrijke ingrijpende beslissingen te nemen indien die nog niet genomen hoeven te worden. Het eerste gesprek dient om te inventariseren en voor te lichten. Een uitzondering zou wellicht gemaakt moeten worden voor een beslissing om de wettelijke verdeling al dan niet ongedaan te maken, dit vanwege de korte vervaltermijn van drie maanden (art. 4:18; zie voor de ongedaanmaking verder onderdeel 6.5). Deze vervaltermijn is sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in de praktijk ervaren als het grootste beletsel voor een flexibele afwikkeling van een nalatenschap, in het kader van de estate planningspraktijk. Zie onderdeel 2.1.3.

3.1.4 De recherche

3.1.4.1 Inleiding

Zie onderdeel 2.1.4.1.

3.1.4.2 Centraal testamentenregister

Zie onderdeel 2.1.4.2.

3.1.4.3 Gemeentelijke basisadministratie

Zie onderdeel 2.1.4.3.

3.1.4.4 Registers van de burgerlijke stand

Zie onderdeel 2.1.4.4.

3.1.4.5 Het huwelijksgoederenregister

Zie onderdeel 2.1.4.5.

3.1.4.6 Het boedelregister

Zie onderdeel 2.1.4.6.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.