2.5 De verdeling en de definitieve afwikkeling

2.5.1 Inleiding; het verzorgen van de verdeling

In de eindfase van de afwikkeling zal de verdeling plaatsvinden. Wat moet er allemaal in de akte van verdeling opgenomen worden? Deze vraag is in zijn algemeenheid moeilijk te beantwoorden. Wel zou een lijst kunnen worden gemaakt van wat er allemaal in de akte van verdeling (MODEL 2.5.1A) opgenomen zou kunnen worden. Weliswaar is de benaming ‘akte van verdeling’, maar de akte bevat meestal meer dan alleen de verdeling.

Onder omstandigheden behoort de notaris te wijzen op de mogelijkheid de rechter in te schakelen om tot afwikkeling te komen indien erfgenamen er onderling niet uitkomen. Vgl. de tuchtrechtuitspraak van Hof Amsterdam 8 februari 2007, LJN AZ8646, opgenomen in onderdeel 9.2.220. Zie verder over het tuchtrecht ook onderdeel 9.1.

De volgende onderdelen kunnen in de akte van verdeling worden onderscheiden:
1. De comparitie; zie onderdeel 2.5.2. 2. De vererving, zie onderdeel 2.5.3. 3. De inventarisatie van de nalatenschap per het moment van overlijden, zie onderdeel 2.5.4. 4. De rekening en verantwoording, zie onderdeel 2.5.5. 5. De boedelbeschrijving, zie onderdeel 2.5.6. 6. De waardering, zie onderdeel 2.5.7. 7. De verdelingsafspraken, zie onderdeel 2.5.8. 8. De uitvoering van de verdeling, zie onderdeel 2.5.9. 9. Slotbepalingen, zie onderdeel 2.5.10. Al deze onderdelen van de akte van verdeling worden in het hierna volgende afzonderlijk belicht en van praktisch commentaar voorzien.

2.5.2 De comparitie

In de comparitie dienen, naast de notaris, te worden opgenomen:
• de partijen bij de verdeling,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.