4.5 Checklist: de ouderlijke boedelverdeling

4.1 Inleiding

4.1.1 Overgangsrecht

4.1.2 Plan van aanpak

4.2 Van het eerste contact tot en met het opstellen van een verklaring van erfrecht;

4.2.1 Het eerste contact:
• Voorlichting;
• Eerste inventarisatie van gegevens;
• Toezending stukken:
• een eerste brief;
• een brief aan de intermediair;
• een folder met globale informatie over de afwikkeling van nalatenschappen;
• een algemeen vragenformulier;
• algemene informatie over de dienstverlening van de notaris en dat van het betreffende notariskantoor in het bijzonder, met eventuele algemene voorwaarden, de bij boedelafwikkeling gehanteerde tarieven en een opdrachtformulier;

4.2.2 De eerste informatie:
• Bij cliënt op te vragen informatie:
• de overlijdensakte;
• het paspoort of een ander legitimatiebewijs van de overledene en de vermoedelijke erfgenamen;
• trouwboekje of partnerschapsboekje;
• eventueel gemaakte huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
• eventueel aanwezige afschriften van testamenten of codicillen;
• gegevens over de samenstelling van de nalatenschap;
• Opzoeken kantoordossiers;
• Maken afspraak werkverdeling behandelaar-cliënt; het invullen van het basisvragen formulier
• Te regelen praktische zaken:
• in kennis stellen overlijden;

4.2.3 Het eerste gesprek

4.2.4 De recherche

4.2.4.1 Inleiding:
• Het beeld van de nalatenschap:
• Wie zijn de erfgenamen?
• Wat is de samenstelling en omvang van de nalatenschap?
• Onderzoek:
• aanvraag Centraal testamentenregister te ’s-Gravenhage;
• aanvraag Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de vermoedelijke erfgenamen dan wel via het KNB-intranet;

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.