4.2 Van het eerste contact tot en met het opstellen van een verklaring van erfrecht

4.2.1 Het eerste contact

Zie onderdeel 2.1.1.

4.2.2 De eerste informatie

Zie onderdeel 2.1.2.

4.2.3 Het eerste gesprek

Zie verder onderdeel 2.1.3.

4.2.4 De recherche

4.2.4.1 Inleiding

Zie onderdeel 2.1.4.1.

4.2.4.2 Centraal testamentenregister

Zie onderdeel 2.1.4.2.

4.2.4.3 Gemeentelijke basisadministratie

Zie onderdeel 2.1.4.3.

4.2.4.4 Registers van de burgerlijke stand

4.2.4.5 Het huwelijksgoederenregister

Zie onderdeel 2.1.4.5.

4.2.4.6 Het boedelregister

Zie onderdeel 2.1.4.6.

4.2.4.7 Bijzondere handelings- en beschikkingsbevoegdheidsbeperkingen

Zie onderdeel 2.1.4.7.

4.2.5 De opdracht aan de notaris; de boedelnotaris

Zie onderdeel 2.1.5.

4.2.6 Het benaderen van de erfgenamen

4.2.6.1 Inleiding

Ook bij de ouderlijke boedelverdeling dienen de overige erfgenamen rechtstreeks, door middel van een persoonlijk aan hen gerichte brief op hun eigen adres te worden benaderd; (zie hierover ook hierna in dit onderdeel). Tevens zullen de erfgenamen moeten worden geïnformeerd over de keuze tussen zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping, alsmede over de gevolgen daarvan.
Zie onderdeel 2.1.6.1.

4.2.6.2 (Beneficiaire) aanvaarding en verwerping

Zie onderdeel 2.1.6.2.

4.2.6.2.1 Processchema kantonrechter art. 4:192 lid 2, eerste zin: stellen termijn keuze aanvaarding/verwerping

Zie onderdeel 2.1.6.3.

4.2.6.2.2 Processchema kantonrechter art. 4:192 lid 2, tweede zin: verlengen termijn

Zie onderdeel 2.1.6.4.

4.2.6.2.3 Processchema kantonrechter art.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.