5.2 Wettelijke vereffening door erfgenamen

5.2.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 wordt de standaardafwikkeling van een boedel onder nieuw erfrecht beschreven. De aldaar geschetste basishandelingen gelden ook bij de wettelijke vereffening door de erfgenamen. Hoofdstuk 2 verschaft de volgende relevante informatie:
– Het eerste contact (onderdeel 2.1.1);
– De eerste informatie (onderdeel 2.1.2);
– Het eerste gesprek (onderdeel 2.1.3);
– De recherche (onderdeel 2.1.4);
– Het benaderen van de erfgenamen (onderdeel 2.1.6);
– Het vervaardigen van een verklaring van erfrecht (onderdeel 2.1.8).

Een nalatenschap die door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard, moet overeenkomstig afd. 4.6.3 worden afgewikkeld, tenzij een van de uitzonderingen van art. 4:202 zich voordoet (zie onderdeel 5.1.2) of de kantonrechter de vereffening opheft op grond van art. 4:209 (zie onderdeel 5.2.6). Hieronder wordt de procedure beschreven die afdeling 4.6.3 voorschrijft. Naast de rol van de erfgenamen zal de rol van de notaris daarin uitvoerig worden belicht. Voor een brief aan de erfgenamen met algemene informatie over de wettelijke vereffening, hun rol daarin en de mogelijke gevaren, zie MODEL 5.2.1A.

Kort gezegd houdt de lichte vereffening van afdeling 4.6.3 het volgende in. De vereffenaars (dat wil zeggen de gezamenlijke erfgenamen, zie onderdeel 5.2.4.1.1) maken een boedelbeschrijving, nadat zij van de bekende schuldeisers hebben vernomen wat hun vorderingen zijn. De vereffenaars maken, indien nodig, nalatenschapsgoederen te gelde om de schulden te voldoen. De vereffening staat geheel onder supervisie van de kantonrechter, die de bevoegdheid heeft aanwijzingen te geven aan de vereffenaars.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.