11.1 Nederbelgen

In hoofdstuk 11 komen een aantal facetten van Belgisch recht aan bod. Het uitgangspunt is een Nederlands echtpaar dat in België zijn verblijfplaats heeft gevestigd, een Nederbelg dus. Voor elke Nederlandse notaris of adviseur die betrokken wordt bij de advisering rond een emigratie of bij een planning van een Nederbelg is het van groot belang om minstens een notie te hebben van een aantal belangrijke krachtlijnen van het Belgische recht in deze materie. Iedereen weet dat er substantiële verschillen bestaan met het Nederlandse recht zodat het gevaarlijk is om zomaar de Nederlandse concepten en regels door te trekken naar een Belgische situatie.

Behandeld worden achtereenvolgens het Belgische internationaal privaatrecht (onderdeel 11.2), huwelijksvermogensrecht (onderdeel 11.3), erfrecht (onderdeel 11.4 tot en met 11.6), testament (onderdeel 11.7), schenking (onderdeel 11.8), private stichting (onderdeel 11.9), de schenkbelasting (onderdeel 11.10) en erfbelasting (onderdeel 11.11).

Zie voor het IPR eveneens Hoofdstuk 10, in het bijzonder onderdeel 10.5 en 10.6.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.