Handboek Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht behandelt de belangrikste onderwerpen die bij rechtshandelingen in de notariële ondernemingsrechtpraktijk aan de orde komen. Naast de recherche door de notaris, verschillende rechtshandelingen met betrekking tot aandelen, alsmede besluitvorming, vertegenwoordiging en de structuur van rechtspersonen betreffende rechtshandelingen worden specifieke ’grote‘ onderwerpen behandeld, zoals apitaalbescherming, aansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht, samenwerkingsverbanden, medezeggenschap en mededingingsrecht.

Aan Handboek Ondernemingsrecht werken mee

Auteurs:

 • PROF. MR. H. BECKMAN
 • MR. H. BOGAARD
 • PROF. MR. J. BORGESIUS
 • MR. H.E. BOSCHMA
 • MR. W. BOSSE
 • PROF. MR. W. BURGERHART
 • MR. E.E.G. GEPKEN-JAGER
 • MR. J.TH.T.M. HÖLSCHER
 • PROF. MR. W.D. KOLKMAN
 • MR. M.S. KOPPERT-VAN BEEK
 • MR. J.H. LIEBER
 • DR. S.J. MOL-VERVER
 • MR. M.Y. NETHE
 • MR. J.N. SCHUTTE-VEENSTRA
 • MR. B. SNIJDER-KUIPERS
 • PROF. MR. A.H.N. STOLLENWERCK
 • DR. J.L. VAN DE STREEK
 • PROF. DR. J.P.M STUBBÉ
 • PROF. MR. L.C.A. VERSTAPPEN
 • MR. M.C.G.J. VAN WELL
 • PROF. MR. J.B. WEZEMAN
 • MR. A.H.G. WILOD VERSPRILLE
 • PROF. MR. D.F.M.M. ZAMAN
 • PROF. MR. P.M. VAN DER ZANDEN RA
Phone: info@notariaatonline.nl
Fax:
7200 BD Zutphen
Postbus 4159
error: