Kies voor één compleet, betrouwbaar kennissysteem en bespaar honderden Euro’s

Wie zich op één of meerdere delen uit de serie abonneert weet zich altijd verzekerd van de meest actuele informatie. U kunt via deze webshop een abonnement afsluiten voor toegang tot één of meerdere Handboeken voor het Notariaat. Ook kunt u bij het abonnement aangeven voor hoeveel personen u toegang wilt. Na het afronden van uw bestelling en betaling krijgt u toegang tot de gekozen handboeken op Notariaat Online. De bijbehorende fysieke handboeken worden u achteraf verstuurd.

 

De eerste betaling die u doet via IDEAL machtiging voor incasso wordt gezien als een goedkeuring voor het periodiek en automatisch incasseren van het door u aangeschafte abonnement. Na het betalen van het initiële bedrag naar rato, start het abonnement en vinden de periodieke betalingen vervolgens plaats middels een SEPA-incasso van de opgegeven IBAN. Lees hier de abonnementsvoorwaarden en de algemene voorwaarden.